A valós emberölési adatok

Rendőrség

Eurostat: a számok makacs dolgok.

Magyarországon a rendőri eljárásban regisztrált szándékos, befejezett emberölések száma 2017-ben 90 volt. Százezer lakosra lebontva (9,79 millió lakossal számolva) az arány 0,92 – szemben az Eurostat által közzétett 1,6-tal. 2018-ban 78 szándékos befejezett emberölést regisztráltunk rendőri eljárásban, a százezer lakosra jutó arány így 0,79.

2010 óta az emberölések száma csökkenő tendenciát mutat. A tavalyi évben a magyar rendőrök minden emberölést felderítettek, egyetlen elkövető sem maradt ismeretlen.

statisztika

 

Az adatok az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENYÜBS) rendszeréből származnak, amely ún. követő statisztika; minden esetben a tárgyidőszakban lezárt eljárások számáról ad tájékoztatást. Az adatbázis nem az elkövetési idő, hanem a statisztikában való rögzítés időpontja szerint tartalmazza a bűncselekményeket.

 

Az Eurostat által közzétett adatok hitelessége – a magyar rendőrséggel összefüggésben – megkérdőjelezhető­. Nem először fordul elő, hogy az oldal nem a valóságnak megfelelő statisztikát közöl. Ezeket az adatokat nem a magyar rendőrség szolgáltatja az Eurostat részére.