A jogszolgáltatás története Debrecenben II.

Újabb kötetet adtak ki a debreceni jogszolgáltatás történetéről

Helyi hírek

A Debreceni Törvényszék 2022-ben is sikeresen pályázott az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázaton.

„A jogszolgáltatás története Debrecenben II.” című kiadványt 2022. november 18-án ismerhették meg a könyvbemutató résztvevői.

A Debreceni Járásbíróság dísztárgyalójában rendezett ünnepi eseményen dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnökének köszöntőjét dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke tolmácsolta a jelenlévőknek.

A törvényszék elnöke megnyitójában kiemelte, hogy a debreceni jogszolgáltatás történetét újfent feldolgozó tanulmánykötet a hatodik azoknak a bíróságtörténeti könyveknek a sorában, amelyek az Országos Bírósági Hivatal Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatának támogatásával láthattak napvilágot.

A jogszolgáltatás története Debrecenben II.

A Debreceni Törvényszék gondozásában megjelent kötetet Bódiné dr. Beliznai Kinga PhD, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanszékvezetője, habilitált egyetemi docens ajánlotta a hallgatóságnak.

„A jogszolgáltatás története Debrecenben II.” című kiadvány annak a hosszú évek óta tartó bíróságtörténeti kutatásnak az eredménye, amely a Debreceni Törvényszék illetékességi területén jelenleg működő bíróságok történetének feltárását tűzte ki célul. A debreceni, berettyóújfalui, hajdúböszörményi, hajdúszoboszlói és püspökladányi jogszolgáltatás múltját ismertető kötetek után a legújabb könyv a debreceni igazságszolgáltatás nemrég feltárt fejezeteit mutatja be.

A gazdag képanyaggal illusztrált kiadvány most is öt tanulmányt tartalmaz, amelyeknek szerzői: Papp József, dr. Balogh Judit, Szendiné dr. Orvos Erzsébet, dr. Kovács Ilona és dr. Megyeri – Pálffi Zoltán.