Távozik posztjáról Kováts Ákos, Debrecen főépítésze

Helyi hírek

Január elsejétől már nem Kováts Ákos lesz Debrecen első számú arculatfelelőse. A főépítész szerződését közös megegyezéssel bontják fel, melyet ő maga kért, még novemberben.

Papp László polgármesternek a debreceni közgyűlésen benyújtott előterjesztése itt olvasható (forrás: debrecen.hu):

Tisztelt Közgyűlés!

Kováts Ákos 2007. április 1. napja óta Debrecen Megyei Jogú Város főépítésze. 2011. május 31-ig a főépítészi feladatok mellett Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építésügyi Főosztályának vezetőjeként a Műszaki és a Várostervezési Osztály munkáját is irányította. 2011. június 1. napja óta főépítészi feladatait megbízási szerződés keretében látja el.

Feladatai ellátása során nagy hangsúlyt fektetett Debrecen város településrendezési terveinek racionalizálására, a felesleges szabályozási elemek kiszűrésére, melynek eredményeként elveiben egységesedett a helyi építési szabályzat. Irányításával 2012-ben teljes körűen átdolgozásra került a helyi értékek védelmével kapcsolatos rendelet. Döntő szerepe volt a kiskörút megvalósításában és a sétálóövezet kiterjesztésében. Kiemelt feladatként kezelte a városkép védelmét, amely követendő példává vált több magyarországi nagyvárosban is.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége Főépítészi Kollégiumának Elnökeként fontos szerepe volt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény átalakításában, melynek eredményeképpen az önkormányzatok jogot kaptak a városképi rendeletek megalkotására, és ezáltal sajátos, egységes városkép létrehozására. Debrecen Megyei Jogú Város Építészeti – Műszaki Tervtanácsának elnökeként kiemelkedően tudta szolgálni a helyi építészet ügyét. Tevékenységével megteremtette a főépítészi munka tekintélyét.

Kováts Ákos 2014. november 11. napján kelt megkeresésében kérte megbízási szerződésének 2014. december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés a Polgármester előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 6:212.§-ában foglaltak alapján

1./ Kováts Ákos főépítész megbízási szerződését 2014. december 31. napjával, közös megegyezéssel megszünteti és megköszöni az elmúlt két évben végzett áldozatos szakmai munkáját.
2./Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy a megbízási szerződést megszüntető okiratot készítse elő és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: az előkészítésért: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője

az aláírásért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2014. december 18.

Dr. Papp László

polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.