Világ

“2024 Shincheonji Bibliai Szemináriumok az ázsiai kontinensen I. – Fülöp-szigetek

Lee Man-hee elnök: ‘A küldetésem a Jelenések könyve eseményeinek bizonyságtétele, ahogy én láttam és hallottam azokat'”

‘A kilencvenes éveiben járó’ Shincheonji elnök, Lee Man-hee

Erőteljes és magabiztos előadást hozott el a Jelenések könyvéről a Fülöp-szigetekre

A ‘Bizonyságtétel a Jelenések könyve beteljesült valóságáról’ logikusan és sorrendben elmagyarázva

A helyi résztvevők tapsban törtek ki, az üzenet által megindítva

“Ennek a személynek (Lee Man-hee elnöknek) az a küldetése, hogy közvetítse a Jelenések könyve 1-22. fejezetének eseményeiről szóló beszámolókat és hallottakat. Azért vagyok itt, hogy megosszam Önökkel azt, amit láttam és hallottam, amit megérintettem, és ami a valóságban létezik. Most nincs itt az ideje, hogy bármit is mondjanak, és egyszerűen csak egyetértsenek az “Ámen”-nel. Meg kell érteniük a valóság korszakát. Ez az a korszak, amikor az ígéretek beteljesedtek.”

Egy Fülöp-szigeteki fedett előadóteremben taps töltötte meg a hatalmas teret, amely első pillantásra több ezer férőhelyesnek tűnt. Az erős hang és a magabiztos előadás, amely egy alacsony termetű, jóval kilencven fölötti embertől valószínűtlennek tűnt, olyan egyszerű kifejezéseket használt, amelyeket még egy gyermek is megérthetett. A légkör egy pillanat alatt intenzíven felforrósodott. A személy, aki ezt lehetővé tette, nem volt más, mint a Shincheonji Jézus Egyháza, a Bizonyságtétel Sátrának Szentélye elnöke, Lee Man-hee.

Chairman Lee először bemutatkozik, mint a próféták

20-án Lee elnök a Fülöp-szigetekre látogatott. Ez volt a tizenkettedik alkalom a 2013-as első látogatása óta.

Ezen a napon Lee elnök a fülöp-szigeteki Nemzetközi Kongresszusi Központban tett látogatásával indította útjára a “2024 Shincheonji’s Bible Seminars by Continent AsiaⅠ” (2024 Shincheonji Bibliai Szemináriumok az Ázsiai Kontinensen) című rendezvényt. Az előadássorozat egész évben folytatódik Európában, Afrikában, Amerikában és Óceániában, majd az Ázsia II-vel zárul. A Shincheonji Jézus Egyháza ezt az Igeszemináriumot a ‘Shincheonji Jelenések könyve Igeszeminárium’ után világszerte számos lelkipásztor és hívő kirobbanó reakciója és komoly kérése miatt szervezte meg.

A 4000 férőhelyes előadóterem zsúfolásig megtelt emberekkel, Lee elnök a színpadra lépett, és először bemutatkozott, és elmondta azt, hogy mi vezette őt a hithez. Olyan benyomást keltett, mint ahogyan a bibliai írók a fő tartalom előtt bemutatják a származásukat és a korszakukat.

Lee elnök bemutatkozása szerint 1931-ben született a Gyeongsangbuk-do tartományban, Cheongdo megyében. A második világháború következményeként Korea Japán gyarmati uralom alá került, majd a koreai háború következett, ahol a fronton harcolóként megtapasztalta a testvérháború tragédiáját. Hálát adva azért, hogy túlélhetett olyan helyeken, ahol a szövetségesek és az ellenség könyörtelen lövöldözése miatt egyetlen fűszál sem élhetett, minden este imádkozott a mennyei Istenhez.

Később egy csillag (egy nagy fény) vezetésével szövetséget kötött Istennel a vér által, és a hit útjára lépett. A csillag útmutatását követve egy templomban hét pásztorral együtt gyakorolta a hitet, de hazatért, miután tanúja lett a korrupciónak. Ezután hét évig részt vett a Saemaul (Új Falu) mozgalomban.

Ezt követően találkozott egy égi szellemi lénnyel, és újrakezdte a hit útját. Kezdetben a hegyekben imádkozott, de végül a kapott kinyilatkoztatással követőket vonzott, ami a mai Shincheonji Jézus Egyházához vezetett.7

“Jézus megparancsolja a kinyilatkoztatás tanújának, hogy tegyen bizonyságot”

Lee elnök elmagyarázta a közvetlen okot, amiért eljött, hogy tanúságot tegyen a Jelenések könyve szavairól. Kijelentette: “A Jelenések könyve 1-22. fejezetének eseményeinek többségét Jézus mutatta meg és adta át egy személynek”. Így folytatta: “Ez az egy személy fog beszélni mindarról, amit a 22. fejezetig látott és hallott”. Ismét hangsúlyozta, hogy “egyetlen személy volt az, aki mindent látott a Jelenések könyve 1-22. fejezetéből”, és kifejtette, hogy amikor ezek a próféciák beteljesednek, nem Jézus tesz bizonyságot, hanem Jézus megparancsolja a tanúnak, hogy tegyen bizonyságot a gyülekezeteknek, idézve a Jelenések könyve 22:16 és 8 verseit. A Jelenések 22:16 azt rögzíti, hogy Jézus “az én angyalomat” küldi a gyülekezetekért, míg a 8. versben pedig “én, János” kifejezésre utal, ami azt jelzi, aki látta és hallotta az egész Jelenések könyvének eseményeit.

Lee elnök kijelentette: “A próféciának megvan az ideje, és megvan az ideje annak, amikor az beteljesedik”, és “amikor beteljesedik, látnunk és hinnünk kell, ezért lett előre megjövendölve”.

Lee elnök elmondta: “Azzal a gondolattal, hogy “mindezeket a dolgokat el kell mondanom mindenkinek, nem csak magamnak kell megtartanom”, körbeutaztam a világot, hogy átadjam az üzenetet”, és “32 alkalommal tettem bizonyságot, és jártam körbe a világot, csak azért, hogy átadjam, amit láttam és hallottam”.

“A mennybe való belépéshez igazolni kell a valóságot, és meg kell kapni a pecsétet”

Lee elnök továbbá azt állította, hogy ez a korszak “a Jelenések könyve beteljesedésének ideje”.

Lee elnök kijelentette: “A világ mély álomban van, nem tudja, hogy az Istentől származó Jelenések könyve beteljesedik-e vagy sem”, és azt állította: “A Jelenések könyvének több mint a fele már beteljesedett”.

Lee elnök erőteljesen kijelentette: “Most nem az az idő, hogy bármit is mondjunk, és egyszerűen csak egyetértsünk az ‘Ámen’-nel”, és “Meg kell érteniük a valóság korszakát. Ez az a korszak, amikor az ígéretek beteljesedtek”. Hangsúlyozta: “A Jelenések könyvében szerepel egy fenevad hét fejjel és tíz szarvval, valamint hét csillag. Arról van szó, hogy megértsük, mit jelentenek ezek a tényleges megjelenések”, és megismételte, hogy “amikor Isten feljegyzi az ilyen emberek megjelenését, az azért van, hogy ma láthassuk, halljuk és higgyük őket”.

A Jelenések könyve 22:18-19-re hivatkozva Lee elnök többször is hangsúlyozta, hogy senki sem juthat be a mennybe, aki a Jelenések könyvéhez hozzáad vagy elvesz belőle. Ezzel a hit sürgető érzését ébresztette fel azzal, hogy azt mondta: “Mindent tudnunk kell, kihagyás nélkül. Még akkor is elég nehéz gyakorolni, ha mindent tudunk; tudás nélkül az ember elveszítené a reményt”.

Lee elnök azt is mondta, hogy ha valaki mennyországra és örök életre vágyik, akkor szükség esetén a világ végére is el kell mennie, hogy megtudja, hogy ez a Biblia szerint beteljesedett valóság. Lee elnök hangsúlyozta: “A hit nem a pénzkeresésért van”, és “Nem a régi mentalitással való hitnek van itt az ideje. Ellenőrizni kell. Az ellenőrzés után kell eldönteni, hogy hiszünk-e vagy sem”.

Ismét hangsúlyozta azt is, hogy az embernek teljesen meg kell értenie a Jelenések könyvét, és úgy kell fogadnia a pecsétet, mintha egy pecsétnyomóval pecsételték volna le. Lee elnök megkérdezte: “Mit gondolsz, miért van megírva a Jelenések 22:18-19-ben, hogy valaki nem jut be a mennyek országába, és átkozott lesz, ha hozzáad vagy kivesz belőle?”. Azt válaszolta: “Azért, mert ezeket a szavakat úgy kell beteljesíteni, mintha pecséttel lennének rájuk pecsételve”.

Lee elnök hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az ember szívébe vésse az igéket, “két lábon járó Bibliává” és “élő igévé” váljon. Megemlítette, hogy akik így tesznek, azok a Jelenések 7-ben említett megpecsételtekké válnak, akik üdvözülnek. Lee elnök kijelentette: “Nincs szó üdvösségről, kivéve a 144 000 megpecsételtet és a nagy sokaságot fehérben; aki nincs megpecsételve, az olyan lesz, mint egy rög a földben, akinek semmi köze sincs hozzá. Csak azok léphetnek be a mennyországba, akik meg vannak pecsételve”. Azt is határozottan kijelentette: “Akik meg vannak pecsételve, azok a mennyben élhetnek, örök életet élhetnek, és Isten családjához tartozhatnak, de akik nincsenek megpecsételve, azoknak nincs kapcsolatuk Istennel”.

A helyi emberek felé Lee elnök gyakran közvetített olyan üdvözleteket, mint például: “Mély kapcsolatom van a Fülöp-szigetekkel”, “A Fülöp-szigetek volt az első hely, ahová bizonyságot tenni jöttem, miután megkaptam az igét”, és “Szeretetet érzek a Fülöp-szigetek iránt”.

Valójában a Fülöp-szigetek több mint egy évtizede tart fenn kapcsolatot Lee elnökkel. Vallási tevékenysége mellett a HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) nemzetközi nem kormányzati szervezet képviseletében is ellátogatott a Fülöp-szigetekre, és közvetített az első civil békemegállapodás megkötésében a több mint 40 éve tartó konfliktus sújtotta Mindanaón. Ezt követően béke jött létre a térségben, és ez a hír világszerte figyelmet kapott.

Eközben a 2021-es COVID-19 világjárvány idején, amikor a határokat lezárták, a Shincheonji Jézus Egyháza online Igeszemináriumot tartott, és világszerte megrendítette a vallási közösségeket. Miután megismerték Shincheonji szavait, számos más felekezet árasztotta el őket szóváltásra vonatkozó kérésekkel, ami 443 hazai egyházzal és 77 tengerentúli ország 9462 egyházával kötött szándéknyilatkozatokhoz vezetett az igecseréről. Egészen pontosan az igecserét követően 38 külföldi országban 1.382 egyház változtatta meg a feliratát a Shincheonji Jézus Egyháza, a Tanúságtétel sátrának temploma feliratra.

A Shincheonji Jézus Egyháza bejelentette: “A világszerte számos lelkipásztor és hívő kirobbanó reakciója és komoly kérése miatt április 20-án Ázsiával (I) kezdve megrendezzük a ‘2024-es kontinentális Shincheonji Igeszemináriumot’. Az igeszemináriumok a tervek szerint egész évben tartanak Európában, Afrikában, Amerikában, Óceániában és Ázsiában (II). A szemináriumokat több nyelven élőben közvetítjük a YouTube-on, hogy azokat világszerte bárki megnézhesse”. (x)