Tasó László

Fejlesztéseket ígér az önkormányzat a Debrecen elmaradottabb, keleti részén élőknek

Helyi hírek

Debrecen keleti városrésze a következő időszak komplex infrastruktúra fejlesztésének köszönhetően jelentős megújuláson esik át. A beruházás során a városrész víziközmű-hálózata mellett fontos útszakaszok felújítása történik meg – közölte az önkormányzat.

A tervezéssel kapcsolatos közbeszerzés a napokban sikeresen zárult, így 2024. június 21-én Papp László polgármester, Tasó “ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled” László és Pósán László országgyűlési képviselők, Iski László a Cívis Komplex Mérnök Kft. ügyvezetője, Keszthelyi Tibor a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. elnök vezérigazgatója, dr. Fekete András a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. igazgatósági tagja ünnepélyes keretek között aláírták a támogatási szerződést.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Építési és Közlekedési Minisztériummal kötött szerződés alapján támogatást nyert a keleti városrész infrastrukturális fejlesztésére, melynek keretében szennyvíz- és ivóvízhálózat, továbbá közúti fejlesztés (csapadékvíz-elvezetéssel és közvilágítással) komplex tervezése valósul meg.

A beruházás megvalósítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le „Debrecen keleti városrész infrastrukturális fejlesztése-tervezés” tárgyban.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig 5 darab ajánlat benyújtására került sor.

Az eljárásban a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevő, a Cívis Komplex Mérnök Kft. – UTIBER Közúti Beruházó Kft. – FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. kihirdetése történt meg nyertes ajánlattevőként

A nyertes tervező konzorcium tervezési díja bruttó 2.919.730.000,- Ft.

Papp László a támogatási szerződés aláírásán elmondta: az elmúlt évtizedek legnagyobb léptékű városi infrastruktúra-fejlesztési programja indul el ezzel a tervezéssel Debrecenben. A jövőben beépíthető övezeteknek a teljes kiszolgálása és a keleti városrész teljes kiszolgálása lehetővé válik a tervezési program alapján – hangsúlyozta a városvezető.

Tasó László kiemelte, hogy Debrecen valóban együttműködik az agglomerációival. Hozzátette: a keleti városrész és Bánk mellett Hajdúsámson is nyertese lesz ennek a beruházási csomagnak, hiszen ez a beruházás az ivóvízellátás és szennyvízellátás területén is lehetőséget teremt a továbblépésre.

Pósán László hangsúlyozta: amennyiben ezek a fejlesztések meg tudnak valósulni, azon túlmenően, hogy a hétköznapi élet minőségét jelentős mértékben megnövelik, a város vonzerejét úgyszintén gyarapítják, és nyilvánvalóan a gazdasági potenciálját és lehetőségét is szélesre tárják. Ez jelenti a garanciát annak, hogy a város hosszú távon kiszámíthatóan és stabilan tudjon fejlődni.

Iski László, a Cívis Komplex Mérnök Kft. ügyvezetője a nyertes konzorcium nevében elmondta: a cél, hogy a keleti városrészen kialakuljanak olyan lakóövezetek mögött vezetett utak, amelyek nem zavarják a lakóközösségeket, de kihaladást biztosítanak nekik akár a reggeli csúcsforgalomban vagy a délutáni időszakban. Ilyen például a Meggyes városrész, a Nagybánya-lakópark és a Monostorpályi út környéke.

Debrecen keleti városrészének infrastruktúra fejlesztés részletei:

Az útfejlesztések közé tartozik:

A keleti belső közlekedési folyosó 11,5 kilométer hosszú, új nyomvonalon vezetett legalább 2×1 forgalmi sávos út csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítás kiépítésével, hat új országos közúti csomóponttal (melyből egy országos főutat és országos közforgalmú vasútvonalat keresztező közúti híd) és további egy új vasúti keresztezés.

Ennek részletei:

4. számú főút és a 47. számú főút közötti közlekedési folyosó, melyek elsősorban a főutak közötti lakóterületek összekötését foglalja magában, az új tervezendő utak célja nem egy összefüggő gyors tehermentesítő út kialakítása – arra az ÉKM megbízásában előkészítés alatt álló Keleti elkerülő szolgál – hanem a lakossági közlekedés javítása a városrészek között.

Az út tervezés során a 4. számú főúti csomópontban egy külön szintű csomópont tervezése is a feladat részét képezi, továbbá a 48. számú főút és a Diószegi út közötti szakaszon pedig a 105. számú vasút vonal keresztezésének kidolgozása külön szintű és szintbeli megoldásként is.

A 47. számú főút csomópontjának a tervezését a tervezési feladat nem tartalmazza, mert annak a csomópontnak a tervezése az ÉKM megrendelésében készül.

·                     Az út tervezési rész tartalmát képezi továbbá a Létai út és a Lahner utca útfelújításának tervezése az utcákhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés tervezésével, továbbá a Létai úton a kerékpárút tervezése is.

Víziközmű-fejlesztés

A tervező feladata lesz a IX-es (keleti) szennyvíz főgyűjtő vezeték hálózat fejlesztésének és az ehhez kapcsolódó lakossági gerincvezetékek kialakításának, továbbá Bánk településrész szennyvíz eleveztetésének megtervezése. Ez a tervezési részfeladat több mint, 30 km hosszú szennyvíz főgyűjtő vezeték, 27 darab átemelő, 1200 ha településszerkezeti egységet kiszolgáló szennyvíz-elvezető gerinc hálózat és a bánki 6,2 km szennyvízhálózat tervezését jelenti.

A több mint, 18 km keleti ivóvíz főgerinc hálózat fejlesztésének, az ehhez kapcsolódó lakossági gerincvezetékek kialakításának, mely közel 1900 ha területet lát el ivóvízzel és a bánki 6,2 km ivóvíz hálózatának tervezései is a nyertes tervező feladatát fogják képezni.

A tervek elkészítésére tervezési elemenként különböző határidők kerültek meghatározásra, a legutolsó tervcsomag szállítása előreláthatóan a szerződéskötést követően 420 nap, mely nem foglalja magában az engedélyezési eljárások időigényét.

A tervezések fedezetét az ÉKM-mel megkötött támogatási szerződések biztosítják, a becsült fedezet rendelkezésre áll az önkormányzat számláján.