CATL: mit titkolnak a debreceniek elől? Kemény kérdéseket kapott a debreceni városvezetés

Helyi hírek

Sajnálatos, hogy a város vezetése, a hatóság és a CATL képviselői nem találkozhatnak a debreceniekkel, bár a „hagyományos” közmeghallgatás megtartását semmi sem tiltja – írja közleményében a Civil Fórum Debrecen Egyesület.


Az egyesület ellenzi, hogy a közmeghallgatás elektronikus formában történik, és tiltakozik ellene, tekintettel arra, hogy a képviseleti demokrácia egyik legalapvetőbb intézményét szüntetették meg, mivel félnek a debreceniek haragjától, nem mernek a szemükbe nézni.

Felidézik, Jason Chen, a CATL európai operációért felelős vezetője nemrég ezt nyilatkozta:

„A közel egy évvel ezelőtt lezajlott, a médiában sokszor idézett debreceni közmeghallgatáson magam is részt vettem, így személyesen megtapasztaltam, hogy a megjelent közönség milyen ellenérzéseket táplál a beruházással szemben, pedig a meghallgatás egy jó lehetőség lett volna arra, hogy egy valódi párbeszéd induljon el a debreceni polgárok, az önkormányzat és a CATL között. Mi készen álltunk, hogy minden információt megosszunk a beruházásról egy konstruktív párbeszéd érdekében.”

Ezen nyilatkozatban foglaltakkal ellentétben, a CATL a bíróság döntését követően, a megismételt új eljárásban visszavonta eredeti kérelmét és már az új jogszabályokra hivatkozással adta be a következő biztonsági jelentését. Vagyis, korábbi nyilatkozatait megcáfolva, minden megtett annak érdekében, hogy a közmeghallgatást elkerülje! – mutat rá az egyesület.

Álláspontunk szerint a CATL nyilatkozatai és tettei között oly mértékű ellentmondás mutatkozik, amely hitelességüket kérdőjelezi meg és ennek súlyos következményei lehetnek a jövőre nézve. Ezek után mennyire lehet a gyár működése során, a kibocsátási értékekkel kapcsolatos közlések valódiságában hinni vagy legutóbbi nyilatkozatuknak, miszerint ésszerűsítik a vízfelhasználást, de ilyenre már volt példa a “szürke víz” esetében, ugyanakkor abból sem lett semmi.

A Civil Fórum Debrecen Egyesület felajánlotta a CATL-nek, hogy megszervezi a közmeghallgatást, de – mint írják -érdemi válasz erre nem érkezett, ugyanakkor jelenleg is úgy folytatják a Déli-Ipari Parkban a gyár építését, miközben katasztrófavédelmi engedéllyel nem rendelkeznek.

Rájött a CATL, hogy a debreceniek aggódnak a vizükért: így oldanák meg a problémát

Az egyesület álláspontja szerint nem alaptalan az az aggodalom a városban, miszerint a debreceniek elől titkolnak információkat, kommunikációjuk hitelessége megkérdőjelezhető.

A Civil Fórum Debrecen 10 kérdést állított össze Papp Lászlóéknak:

Továbbra is fenntartja azt a városvezetés, hogy Debrecenben nem létesülhet olyan gyár amely a környezetet szennyezi, veszélyezteti a lakosság egészségét? A biztonsági jelentés szerint a CATL gyár felső küszöbértékű veszélyes üzem. A 232 oldalas dokumentumban 300-szor szerepel a „veszélyes” szó 43-szor a „mérgező” és 68- szor a „toxikus”.

A gyárban használt anyagok egy része mérgező belélegezve, más része tűzveszélyes. A mérgező anyagok egy feltételezett tűzeset során kijuthatnak a levegőbe. Amennyiben ez olyan mértékű, akkor hogyan és mikor történik a lakosság és a hatóság értesítése? A dokumentumban csak a dolgozók és a vezetőség értesítése szerepel.

Jelzik a hatóságnak, hogy mérgező anyag került a levegőbe, vagy megvárják, amíg a város által üzemeltetett monitoring rendszer jelez?
Van-e tervben a lakosság vegyvédelmi eszközökkel való felszerelésére?
Ha szükséges evakuálni, ennek mi a menete?

Lesz-e olyan védelmi rendszer kiépítve, mint például a gödi Samsung SDI gyárában, amely valós időben méri a veszélyes anyagok koncentrációját a levegőben és szükség esetén riasztja az érintetteket, amennyiben a lakosság veszélybe kerülne, akkor a Katasztrófavédelem élőszóban adna utasítást a szükséges óvintézkedésekre (MoLaRi rendszer)?

Biztonsági jelentés kivonat 9. old: „Az elvégzett veszélyforrás elemzés alapján megállapítható, hogy CATL tervezett debreceni gyárában elsősorban tűzzel kapcsolatosan alakulhatnak ki súlyos baleseti esemény sorok.” Biztonsági jelentés 83. old: „A létesítmény tűzjelző rendszerének tervei kidolgozás alatt állnak. „ de vajon mikorra lesz kész?

Egy év elteltével még mindig nem derült ki, hogy a szürkevíz technológia megvalósítható-e? A szürkevíz felhasználás műszaki megvalósíthatósága tekintetében határozatban került kijelölésre, hogy az energiaügyekért felelős miniszter vizsgálja meg e cél elérésének módját, feltételeit és forrásigényét, a vizsgálat határidejeként 2023. február 28-át jelölték meg.

Az említett célok eléréséhez szükséges kormányzati intézkedésekre és forrás biztosítására történő javaslattétel határideje pedig 2023. március 31. volt. Mit lehet tudni a vizsgálat eredményéről, illetve a javaslattételről?

Mennyi a gyár vízigénye? Az előző biztonsági jelentésben több adat is megjelent, most nem jelzik mennyi vízre van szükség.
Biztonsági jelentés 33. old: „Az ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt. katódanyag gyártó üzem.

A katódanyag gyártásához különféle, a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó veszélyes anyag felhasználása szükséges, emiatt az ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt. debreceni üzeme felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül.”

Az Ecopro 735 méterre van a gyártól. Tűz esetén a mérgező anyag terjedése 770 méter, a biztonsági jelentés szerint „megáll a kerítésnél”. Amikor két ilyen veszélyes üzem épül egymás közelében az összetett hatásokat nem kellene vizsgálni? Különös tekintettel a katasztrófahelyzetekre.