Bizonyítványosztás

Havi 5 és 10 ezer forintos önkormányzati támogatásra pályázhatnak debreceni diákok

Helyi hírek

A debreceni önkormányzat saját költségvetéséből, állami támogatás nélkül igyekszik szerényebb összeggel segíteni a jeles átlagú tanulókat.

A felhívás szerint a támogatás megállapítható az 5. évfolyamtól kezdődően a középfokú nevelés-oktatás utolsó évfolyamát vagy a szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés utolsó évfolyamát megelőző évfolyamig bezárólag annak a Debrecenben bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulónak, akinek a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző már befejezett két tanévben (2021/2022 és 2022/2023) a tanulmányi átlaga eléri a 4,5-et, valamint:

– Magyarország, és a szakminisztériumok hivatalos lapjaiban meghirdetett országos tanulmányi verseny döntőjében az első 10 helyezés valamelyikét, vagy

– nemzetközi, vagy országos szakszövetségi sportverseny, vagy diákolimpia országos döntőjében, illetve országos művészeti verseny döntőjében az első 6 helyezés valamelyikét elérte, vagy

– a pályázat benyújtásának napján a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § -a és 67/A. § -a alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennáll.

A támogatás feltétele továbbá az is, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladhatja meg a 83.000-Ft-ot.

A támogatás mértéke 10 hónapon keresztül (2023. szeptember 1. és 2024. június 30. között)

a Rendelet (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogosultak esetén havi 10.000.-Ft,

a Rendelet (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultak esetében havi 5.000.-Ft pénzbeli támogatás.

A támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon az oktatási intézményekben kell benyújtani 2023. június 30-ig.

A tehetséges tanuló támogatása ügyében további felvilágosításért lehet fordulni a Szociális Osztály munkatársaihoz (Koczkáné Kakucsi Erzsébet tel.: 52/517-757, Madarász-Nagy Nikolett tel.: 52/517-770).