Debrecen díszpolgárai

Ki legyen Debrecen újabb díszpolgára? Díjazottakat javasolhat a lakosság

Helyi hírek

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hagyományokhoz híven – és a 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete alapján – április 11-e, a város napja alkalmából díszpolgári címet, Pro Urbe és Mecénás Díjat adományoz, melyre még egy hétig várják a javaslatokat. 

Debrecen Város Díszpolgára kitüntető cím a legnagyobb megbecsülés, melyet polgár magáénak tudhat, amely a város és polgárai anyagi, szellemi és erkölcsi gyarapodásában, fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szerző, a város tekintélyét erősítő életmű elismeréseként adományozható.

Debrecen Város Pro Urbe díja adományozható a város fejlődését és jó hírnevét növelő, a helyi közösség javát szolgáló, évtizedeken keresztül kifejtett, közmegbecsülést érdemlő tevékenység elismeréseként.

Debrecen Város Mecénása díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként.

Az önkormányzati elismerések adományozására javaslatot tehetnek a javaslattétel időpontjában debreceni lakóhellyel rendelkező természetes személyek, Debrecenben működő civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények és az intézményekben működő közösségek vezetői.

Az elismerések adományozására irányuló javaslatok beérkezésének határideje: 2023. február 10.

A javaslattételhez kötelezően szükséges formanyomtatvány az Új Városháza (Kálvin tér 11. szám) portáján szerezhető be, vagy letölthető a www.debrecen.hu honlapról, ahol az eddigi kitüntetettek névsora is megtekinthető.

A javaslatokat a város polgármesteréhez címezve, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztálya részére postai úton (Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) vagy személyesen lehet benyújtani.

A javaslattétellel kapcsolatosan felvilágosítás kérhető Szabó Zsuzsa kulturális referenstől (szabo.zsuzsa@ph.debrecen.hu, 52/517-707).