Személyes szabadság megsértése és súlyos testi sértés miatt áll bíróság elé

Helyi hírek Ország

A Debreceni Ítélőtábla Dr. Elek Margit vezette tanácsa 2018.06.14-én 11:30
órától a következő ügyet tárgyalja.
Az első fokon eljárt Egri Törvényszék 2018 januárjában N. Mónika vádlottat
személyi szabadság megsértésének bűntette és testi sértés vétsége miatt 1 év 6
hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre
felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott enyhítésért, a
védő a könnyű testi sértés vétségében felmentésért fellebbezett. A bíróság által
megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett 8 éven át élettársak voltak
Tiszanánán. Kapcsolatuk a vádlott féltékenykedése miatt megromlott, ezért 2016
nyarán a sértett szakított a vádlottal, aki elköltözött. Nem sokkal ez után a
vádlott megjelent a sértett házánál, megragadta a sértettet, berántotta a
fürdőszobába, ahol a zárt ajtó mögött a földre teperte és mintegy 3 órán át nem
engedte kimenni, illetve őt különböző módokon bántalmazta amiatt, hogy őt a
sértett elhagyta. A vádlott a bántalmazás során többször fojtogatta, megöléssel
fenyegette. A sértett félelmében igyekezett a vádlottal elhitetni, hogy még
szereti. Többször megpróbált szabadulni a szorításból több-kevesebb sikerrel. A
vádlott azonban megnézte a sértett telefonjában lévő üzeneteket és ismét a
féltékenység lett úrrá rajta ezért egy kötelet tekert a sértett nyaka köré. A sértett
rábeszélte, kérlelte a vádlottat, hogy nézzék, meg mi van a kutyákkal, mert lehet,
hogy elszöktek. Ekkor sikerült a sértettnek a hátsó kerítést átugorva a
szomszédba menekülnie. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett. Nyilvános ülés.