Debreceni Egyetem díjazottak

Kiváló dolgozóit jutalmazta a Debreceni Egyetem a március 15-ei megemlékezésen

Egyetem

Március 15-e a miénk, magyaroké. Közös kincsünk, a nemzeti összetartozás egyik fő jelképe. Ekként is kell megélnünk, ünnepelnünk – hangzott el a Debreceni Egyetem Főépületének Aulájában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján rendezett ünnepségen.
A hirek.unideb.hu tudósítása szerint a hagyományokhoz híven idén is közösen emlékezett március 14-én a 175 évvel ezelőtt történtekre az egyetemi polgárság.

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy városunk az ünnep kultikus szempontból kiemelt helyei közé tartozik. Debrecen kitüntetett hely, a forradalom és szabadságharc egyik kulcsfontosságú városa, fővárosa, a szabadság igazi őrhelye. Polgárai napjainkig őrzik és viszik tovább ezt az örökséget

– fogalmazott beszédében Bartha Elek.

A Debreceni Egyetem (DE) oktatási rektorhelyettese kiemelte: az események részese az egyetem is, amely joggal büszke fél évezredes intézményi örökségére, a kollégiumi múltra, nemzeti értékeit őrző mentalitására, amelynek az 1848/49-es hagyomány fontos pillére, ami jóval a város és az intézmény határain túlmutató erejű.

Ez a szép ünnep valójában történelem: a dicső múltat idézi, amikor a szabadság, a nemzeti függetlenség még elérendő célként mozgósította Magyarország népét. Aktualitása azóta sem veszett el, sőt, időről időre újból értelmet nyer. Március 15-e a miénk, magyaroké. A mi közös, nemzeti örökségünk. Történelmünk nagyjai, ismert és névtelen hősei alkották meg, apáink, nagyapáink őrizték meg számunkra, nemegyszer súlyos áldozatok vállalásával, ha kellett, életüket is feláldozva. Mi nemzeti, kulturális, történelmi örökségként kaptuk, amit fenntartunk és részesülünk belőle. Közös kincsünk, a nemzeti összetartozás egyik fő jelképe. Ekként is kell megélnünk, ünnepelnünk

– hangsúlyozta a megemlékezés szónoka.

Az egyetemi diákság nevében Csont István, a DE Hallgatói Önkormányzat elnöke mondott beszédet, amelyet – napjaink egyik legmeghatározóbb tudományos kihívásának, a mesterséges intelligencia térnyerésének szellemében – a ChatGPT-vel folytatott beszélgetésre alapozott. Kiderült, hogy a rendszer már magyar nyelven is képes összegyűjteni, illetve érdemben feldolgozni mindazon információkat, amelyek az 1848. március 15-i események megértéséhez szükségesek.

Ahogy a ChatGPT válaszolta, magam is úgy vélekedek, hogy az 1848-as forradalom során a korabeli haladó nyugat-európai eszmék erősödtek fel Magyarországon. A márciusi ifjak, hazánk vezető politikusai és meghatározó értelmiségijei mind egy olyasfajta szellemi integráció mellett tették le voksukat, amely egyszerre erősítette a magyarság nemzeti öntudatát és fokozta szellemi integrációját abba a társadalom- és jogfejlődési zónába, amelyet ekkor Európa jelentett. Ehhez szükség volt a kiművelt emberfők szerepvállalására, amely részint a haladó eszmék behozatalában, részint pedig azok szélesebb néptömegekhez való eljuttatásában jelentkezett

– mutatott rá a hallgatói vezető.

Csont István felidézte, hogy az elmúlt csaknem kétszáz évben a magyar fiatalok, köztük az egyetemek polgárai, hűen a ’48-as márciusi ifjak eszméihez, többször is megküzdöttek a szabadságért.

Napjainkban azonban mégis azt tapasztalhatjuk, hogy a magyar kutatók és a magyar egyetemisták túlnyomó többsége – jogszerű indok hiányában, teljesen alaptalanul – kirekesztve él Európában. Bezárulnak a mobilitás és a tudásáramlás kapui, ezzel pedig versenyhátrányba kerül Magyarország a többi uniós tagállamhoz mérten – emelte ki a HÖK elnök, hangsúlyozva, hogy még a ChatGPT is felismeri, milyen jelentősége van az eszmék, a tudás áramlásának a társadalom fejlődésében.

Bízzunk benne, hogy az Európai Bizottság is belátással lesz, és reméljük, hogy a Debreceni Egyetem polgárai hamarosan újra lehetőséget kapnak, hogy egy integráltan működő szellemi közösség teljes jogú tagjaként élhessenek Európában

– zárta beszédét Csont István.

A rendezvény az oDEon Színház „Magyar vagyok” című ünnepi műsorával folytatódott, amelyben közreműködött Kulcsár Boldizsár, a Zeneművészeti Kar magánének szakos hallgatója, zongorakísérője, Böszörményi Judit, Becsky Dóra egyetemi hallgató, a Hortobágy Néptáncegyüttes tagjai, valamint Csáki Szabolcs, az oDEon Színház művészeti vezetője.

Az intézmény elismert dolgozói az ünnepség keretében vehették át kitüntetéseiket.

A Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozó elismerésben részesült munkatársainak névsora

Bajusz Bernadett, HKSZK Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet Adminisztrációs és Szolgáltatási
Hivatala, ügyvivő-szakértő, titkárságvezető
Bardóczné Tokaji Katalin, KK Belgyógyászati Klinika C. épület, asszisztens
Bertalan Sándorné, GYGYK Dékáni Hivatal, ügyvivő-szakértő
Bokorné Lévai Gabriella, KK Orvosi Mikrobiológia, vezető asszisztens
Bottlikné Papp Mária, KK Gyermekgyógyászati Klinika, osztályvezető ápoló, gyermek intenzív terápiás
szakápoló
Buti Jánosné, KK Gasztroenterológiai Klinika, endoszkópos szakasszisztens
Daróczi Katalin, Sporttudományi Koordinációs Intézet, műszaki szolgáltató
Demeter-Csonka Szilvia, Kancellária Tervezési és Kontrolling Igazgatóság, ügyvivő-szakértő
Égerháziné Németi Ibolya, DEENK (Debreceni Egyetemi Kiadó), könyvtáros asszisztens
Farkas Ildikó, KK Elnöki Hivatal, Jogi és Humánpolitikai Osztály, ügyintéző
Fehérné Zsupos Tünde, KK Kenézy Gyula Campus, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, csecsemő és
gyermekápoló
Füzesi Róbert, ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék, műszaki szolgáltató, stúdióvezető
Gargya Zoltánné, Gyakorló Óvoda, óvodapedagógus
György Ágnes, MK Dékáni Hivatal, ügyvivő-szakértő
Győriné Károlyi Anita, KK Neurológiai Klinika, intenzív betegellátó szakápoló
Hegedüsné Szabó Erzsébet, Szolnok Campus Üzemeltetési Iroda, műszaki ügyintéző
Jasák Ádám Richárd, ÁOK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály, ügyintéző
Kass Krisztina Anett, ÁOK Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék, titkárnő
Kaszab István Jánosné, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és
Kollégiuma, igazgatóhelyettes (kollégiumvezető)
Kerekes Judit, ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, ügyintéző
Kotormán Annamária, Kancellária Pénzügyi Igazgatóság, igazgató
Kulcsár Lilla, Kancellária Pénzügyi Igazgatóság, osztályvezető
Majorné Halász Lívia, RKK Rektori Hivatal, ügyintéző
Már Anita, GTK Közgazdaságtan és Világgazdaságtan Intézet, ügyvivő-szakértő
Maroda László, Gyógyszer- és Élelmiszerfejlesztési Koordinációs Központ, igazgatóhelyettes, ügyvivőszakértő
Móricz Jánosné, ETK Dékáni Hivatal, ügyintéző
Nagy Katalin, DEENK, feldolgozó könyvtáros
Nagyné Kapczár Emese, TTK Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, ügyvivő-szakértő
Oláhné Sallai Ágnes, KK Bőrgyógyászati Klinika, intenzív betegellátó szakápoló
Sajtos Mariann, Gyakorló Óvoda, pedagógiai asszisztens
Serbán Sándorné, GYTK BiofarmáciaTanszék, takarító-eljáró
Szabó Erzsébet, Kancellária, Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság, Egészségügyi Beszerzési Osztály,
ügyvivő-szakértő
Szabó Ildikó Szilvia, BTK Angol-Amerikai Intézet, ügyvivő-szakértő
Szépné Varga Henrietta, KK Operatív Igazgatóság, Minőségügyi Iroda, minőségbiztosító, irodavezető
Szöllősiné Fazekas Beáta, Kancellária HR Igazgatóság, Bérügyi- és TB Ellátások Osztály, bérügyi és TB
ellátási osztályvezető- helyettes
Takács Attila, KK Igazságügyi Orvostan, boncmester
Takács Katalin, TTK Fizikai Kémiai Tanszék, tanszéki mérnök
Tatár-Györe Katalin, NOKK, ügyvivő-szakértő
Tormáné Holló Anita, KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Kardiológia, előadó
Tóth Sándorné, KK Tüdőgyógyászati Klinika, gazdasági ügyintéző
Vitézné Iglicz Zsuzsanna, BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, ügyvivő-szakértő
Vixathepné Ari Pálma, AKIT Főigazgatói Titkárság, ügyvivő-szakértő
Vizler Vanda Edit, RKK Rektori Hivatal, ügyvivő-szakértő

Rektori elismerő oklevélben részesülők névsora

Balázsné Medgyesi Dóra Andrea, KK Kenézy Gyula Campus, Reumatológiai Klinika, szakorvos, adjunktus
Barta Judit, ÁOK Kardiológiai Intézet, docens
Bényei Tamás, BTK Angol-Amerikai Intézet, Brit Kultúra nem önálló Tanszék, egyetemi tanár
Bessenyei Éva, Tudományos Igazgatóság, ügyvivő-szakértő
Bordás Péter, ÁJK Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék, adjunktus
Bujdosóné Dani Erzsébet, BTK Média- és Könyvtártudományi Intézet, Könyvtár- és Információtudományi
Tanszék, docens
D.Tóth Etelka, KK Fogorvosi Szolgálat, fogszakorvos
Deli Tamás, KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, szakorvos
Erdei Timotei István, MK Légi- és közúti járművek Tanszék, tanársegéd
Fábry György, KK Sebészeti Klinika, Végtagsebészet, ortopédiai szakorvos, főorvos
Fazekas Balázs Sándor, KK Belgyógyászati Klinika D. épület, Általános Belgyógyászat, belgyógyász,
nefrológus szakorvos
Fenyvesi Ferenc, GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék, docens
Forisek Péter, BTK Történelmi Intézet, Klasszikai-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, docens
Gagna-Szakó Adrienn, NOKK, ügyvivő-szakértő
Gebriné Dr. Éles Krisztina, ETK Ápolási és Szülésznői Tanszék, adjunktus
Gesztelyi Rudolf, ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, docens
Godáné Magyar Mónika, ÁJK Dékáni Hivatal, ügyvivő-szakértő
Gyulai István, TTK Hidrobiológiai Tanszék, adjunktus
Harangi Mariann, KK Belgyógyászati Klinika A. épület, szakorvos
Havasiné Kósa Emőke Tünde, ETKTanulmányi Osztály, ügyvivő-szakértő
Herendiné Kónya Eszter, TTK Matematikai Intézet, docens
Kacska Sándor, ÁOK Belgyógyászati Intézet, Gastroenterológiai Tanszék, tanársegéd
Kálmán Ferenc Krisztián, TTK Fizikai Kémiai Tanszék, docens
Kálmán Marianna, IK Dékáni Hivatal, ügyvivő-szakértő
Keményfiné Regéczi Ildikó, BTK Szlavisztikai Intézet, docens
Király Róbert, ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, adjunktus
Koncz Gábor, ÁOK Immunológiai Intézet, docens
Kovácsné Kiss Adrienn, TTK Matematikai Intézet, ügyvivő-szakértő
Kozák Viktor Csaba, ZK, Közművelődési Titkárság Kulturális Szervezési Iroda, szakmai témavezető
Lakfalviné Szögedi Gabriella, DEENK, szaktájékoztatói csoportvezető
Lendvai Zoltánné, Kancellária, SAP Kompetencia Központ, SAP Felhasználói Osztály, ügyvivő-szakértő
Lente Lajos, Sporttudományi Koordinációs Intézet, testnevelő tanár
Lovas Kiss Antal, GYGYK Társadalomtudományi Tanszék, docens
Magyar János, ÁOK Élettani Intézet, Sportélettani Nem Önálló Tanszék, egyetemi tanár, tanszékvezető
Mailáth Mónika, KK Onkológiai Klinika, pszichiáter, gyermekpszichiáter szakorvos
Matkó Andrea Emese, MK Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék, docens
Mikáczó Angéla, ÁOK Tüdőgyógyászati Tanszék, tanársegéd
Nagy Mária Ilona, Oktatási Főigazgatóság, ügyvivő-szakértő
Pétercsák Tiborné, FOK, fogászati asszisztens
Rákos Mónika, GTK Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézet, oktatási
dékánhelyettes, egyetemi tanár
Ráthonyi Gergely Gábor, GTK Sportgazdasági- és menedzsment Intézet, adjunktus
Rinyuné Ökrös Mónika, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Csengő utcai feladatellátási hely (Kossuth Gimnázium), középiskolai tanár
Sipos Tamás, AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet, tudományos segédmunkatárs
Surányi Márton, DEENK, raktári csoportvezető
Sütő József, IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék, adjunktus
Szarvas Márta, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János
téri feladatellátási hely, tanító
Szatmári Éva, KK Kenézy Gyula Campus, Felnőtt Pszichiátriai Osztály, pszichiátria szakorvosa,
részlegvezető főorvos
Szegedi Sándor, TTK Meteorológiai Tanszék, tanszékvezető, docens
Szemán-Nagy Anita, BTK Pszichológiai Intézet Személyiség és Klinikai Pszichológiai nem önálló Tanszék,
docens
Szentandrássy Norbert, FOK, docens
Szűcs István, GTK Gazdálkodástudományi Intézet, intézetigazgató, egyetemi tanár
Taizs István, Kancellária, Vagyongazdálkodási Igazgatóság, Leltárellenőrzési és Selejtezési Osztály,
ügyintéző
Tamásné Kovács Marianna, Kancellária, UNIPASS Kártyamenedzsment Központ, ügyvivő-szakértő
Tar Krisztina, ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, adjunktus
Temesgen Gutema, Kancellária, Főmérnökség, Műszaki Főosztály, Általános Műszaki Osztály, ügyvivőszakértő
Tóth Ilona Erika, HKSZK Titkárság, ügyintéző
Várnai Zoltán, Kancellária, Főmérnökség, főenergetikus, ügyvivő-szakértő

Írisz Ingatlanok

Debrecen, Rákóczi utca

63 m2-es lakás kiadó
300 000 Ft

Debrecen, Diószegi útca

8 546 m2-es ipari ingatlan eladó
128 190 000 Ft

Debrecen, Diószegi útca - Ipari terület eladó a József Attila telepen

6 799 m2-es ipari ingatlan eladó
101 985 000 Ft

Debrecen, Diószegi út - Ipari telephely telek eladó

18 072 m2-es ipari ingatlan eladó
271 000 000 Ft