Magyarország legnagyobb szaunaházát adták át Balmazújvárosban

Wellness

Magyarország leg­na­gyobb sza­u­na­há­zát ad­ták át a bal­maz­új­vá­ro­si Kamilla Gyógyfürdőben csü­tör­tö­kön, a be­ru­há­zás 30 mil­lió fo­rint­ba ke­rült.

Az ön­kor­mány­za­ti tu­laj­don­ban lé­vő für­dő­ben az egész­sé­ges élet­mód je­gyé­ben in­dí­tott be­ru­há­zás le­zá­rá­sa­ként avat­ták fel az 50 sze­mé­lyes sza­u­na­há­zat, amely­nek meg­épí­té­sé­hez 30 mil­lió fo­rint ha­zai for­rást nyer­tek el a Belügyminisztérium ön­kor­mány­za­tok fel­ada­ta­i­nak tá­mo­ga­tá­sá­ra ki­írt pá­lyá­za­tán.

A most át­adott sza­u­na­ház­zal már mint­egy 80-an ve­he­tik igény­be egy idő­ben a bal­maz­új­vá­ro­si sza­u­na­fa­lut.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.