91 doktorjelölt vehette át oklevelét a Debreceni Egyetemen

Egyetem

Idén is megrendezte hagyományos doktor- és díszdoktoravató ünnepségét szombaton a Debreceni Egyetem. Az eseményen 91 doktorjelölt vehette át oklevelét, emellett díszdoktori, habilitált doktori, professor emeritus címeket és egyetemi kitüntetéseket is átadtak.
A 91 jelölt közül 51 summa cum laude, 40 cum laude minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek a bölcsészettudományok, a természettudományok, az orvos- és egészségtudományok, az agrártudományok és a társadalomtudományok területén.

– „A jövőben százan és százan fogják megnyerni egyetemünkön a tudományos készültség elismerésének ezt a díszét. De az esetek túlnyomó részében az inkább a tudományos pálya megnyitása, mint megkoszorúzása lesz.” – idézte ünnepi beszédében a Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetem 1915. december 18-án tartott első doktoravató ünnepségén elhangzottakat Csernoch László. Az egyetem tudományos rektorhelyettese kiemelte: Egy tudományos pálya azonban csak akkor tud kiteljesedni, ha annak mind a széles társadalmi, mind a szűkebb egyetemi közeg is megfelelő táptalajt biztosít. Gyorsan változó világunkban a felsőoktatás és a társadalmi haladás jövője egyértelműen a kutatás-fejlesztés, az innováció és a nemzetköziesedés. Épp ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a hazai felsőoktatás a nemzetközi oktatási és kutatási térben is megállja a helyét… Erre a kihívásra nem lehet másként válaszolni, mint azzal, hogy az egyetemi képzésben tovább erősítjük a minőségi követelményeket, s még jobban támogatjuk a tudás megszerzése iránt elkötelezett, szorgalmas és tehetséges hallgatóinkat. Az olyanokat, mint amilyenek Önök.

A doktorjelöltek jobb kezüket szívükhöz, bal kezüket a magasba emelve tettek esküt: „… fogadom, hogy a Debreceni Egyetem doktoraihoz méltó magatartást tanúsítok. Legjobb tudásom szerint munkálkodom az egyetem hírnevének öregbítésén. A tudományos etika tiszteletben tartásával szolgálom a tudományos haladást, az egyetemes emberi kultúrát és a nemzeti értékek megőrzését.”

– Kedves Új Doktortársaim! A néhány perccel ezelőtt átvett okirattal PhD fokozatot szereztek. Egyetemünk Önöket a hazai és nemzetközi tudományos életben önálló kutatómunkára érettnek és alkalmasnak nyilvánította. Engedjék meg, hogy a magam, a Szenátus és az egyetem vezetése nevében köszöntsem Önöket és kívánjak tudományos pályájukhoz megfelelő lehetőségeket és sok sikert! – köszöntötte az új doktorokat Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora.

Az ünnepség a habilitált doktori titulusok átadásával folytatódott a Főépület Aulájában. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács döntése alapján az agrártudományok területén 1, a bölcsészettudományok területén 3, a műszaki tudományok területén 2, az orvos- és egészségtudományok területén 9, a társadalomtudományok területén 14, a természettudományok területén 5, összesen 34 oktató tett eleget a habilitációs eljárás követelményeinek.

A professor emeritus címet az intézmény öt nyugalmazott egyetemi tanára – Biró Sándor (Általános Orvostudományi Kar, Terdik György (Informatikai Kar), Joó Ferenc, Nagy Ágnes (Természettudományi és Technológiai Kar) és Matesz Klára (Fogorvostudományi Kar) – vehette át.

A professor emeritus címmel az egyetem legkiválóbb professzorainak teljesítményét, az egyetem érdekében kifejtett munkáját ismeri el, egyúttal jogokat és feltételeket biztosít további tevékenységükhöz.
Az intézmény Szenátusa 2008 tavaszán alapította a Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést, amelyet idén Csávás Magdolna adjunktusnak a Chemistry – A European Journal-ban, Beke Dezső professzor emeritusnak és Katona Gábor adjunktusnak az Progress in Materials Science folyóiratban, Czimmerer Zsolt tudományos segédmunkatársnak az Immunity-ben, Hegedüs Éva tudományos munkatársnak és Szabó Gábor egyetemi tanárnak a Nucleic Acids Research című lapban, Török Péter egyetemi docensnek pedig a Land Degradation & Development folyóiratban megjelent közleményért ítélt oda a testület.

Az ünnepség a díszdoktori címek átadásával folytatódott, amelyeket Hans-Werner Retterath, a freiburgi Kelet-európai Németek Néprajzi Intézet igazgatóhelyettese, a freiburgi Albert-Ludwig Egyetem Európai Etnológia Intézetének oktatója, néprajzkutató és Alekszej Grigorijevics Zabelin, a moszkvai University of Finance and Law (MFUA) intézmény rektora, az Orosz Oktatási Akadémia levelező tagja, a Bölcsészettudományi Akadémia tagja, a Moszkvai Jogi Kamara elnöke, a DUMA állami oktatási bizottság szakértői tanácsának tagja vehetett át.

– A honoris causa doktori cím olyan magas fokú elismerés, amellyel universitasunk csak kivételes esetben él. Olykor megtiszteli vele egykori kiváló tanítványait, kimagasló professzorait, de időről időre felajánlja olyan hazai és külföldi tudósoknak is, akik nemzetközi elismerést érdemeltek ki, és akik tudományos eredményeiket közkinccsé téve gazdagítják a tudományt – hangsúlyozta méltatásában Csernoch László rektorhelyettes.

– Nagy öröm és büszkeség számomra ezt a kitüntetés. Sajnos sokak számára még Európában még nem ismert, hogy a 18. és 19. században Debrecen a felvilágodás egyik fellegvára volt. A legkiemelkedőbb nevek számomra Radványi István, Csokonai Vitéz Mihály és Petőfi Sándor. Ezt az eszmét viszi tovább az egyetem Néprajzi Tanszéke is, miközben a saját és más nemzetek értékeit úgy vizsgálják, hogy egy közös eurpópai úton tudjunk haladni. Ebben az értelemben folytatjuk tovább az együttműködésünket – mondta a díszdoktori címet jelentő oklevél átvételét követően Hans-Werner Retterath.

– Remélem, hogy az egyetemeink közötti kapcsolatok további fejlesztése fontos eleme lesz az Oroszország és Magyarország közötti kormányközi kapcsolatok erősítésének is az oktatás, a tudomány és a kultúra területén. A Moszkvai Pénzügyi és Jogtudományi Egyetem rektoraként, és most a Debreceni Egyetem díszdoktoraként szeretném biztosítani Önöket, hogy továbbra is fáradhatatlanul fogok dolgozni az egyetemeink közötti együttműködés megerősítése és az egyetemi és kulturális programok fejlesztése érdekében – fogalmazott köszöntőjében Alekszej Grigorijevics Zabelin, a Debreceni Egyetem új díszdoktora.

A doktoravató a Szózat hangjaival ért véget a Főépület Aulájában, megnyitva a június 14-én kezdődő nyári diplomaosztó ünnepségek sorát a Debreceni Egyetemen.

unideb.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.