Erre költ idén Debrecen – egészségügyi fejlesztések, civil szervezetek támogatása, turisztika

Helyi hírek

Idén több figyelmet fordítunk azokra a debreceni civil szervezetekre, melyek intenzíven részt vesznek a közösségépítésben és a nevelésben egyaránt – emelte ki Széles Diána alpolgármester a 2019. évi költségvetés bemutatásakor. Idén több forrásból tudjuk támogatni ezeknek a szervezeteknek a működését, hogy a korábban megfogalmazott céljaikat meg is tudják valósítani.

Debrecen költségvetésének az egészségügyi fejlesztéseket, a civil szervezetek támogatását és a turisztikához kapcsolódó feladatokat érintő vonatkozásairól adott számot 2019. február 20-án az e területekért felelős alpolgármester, Széles Diána a Debreceni Hajdú Táncegyüttes székházában.

Az Új Főnix Tervben kiemelt figyelmet szenteltünk a családok, az idősek, a betegek és a nehéz helyzetben élők életminőségének javítására. A Gondoskodó város program célja, hogy a debreceniek életét megkönnyítsük az által, hogy infrastrukturális fejlesztéseket végzünk, valamint folyamatosan figyelemmel követjük a debreceniek igényeit.

 

Civil szervezetek támogatása

A tehetséges fiatalok támogatása kulcskérdés Debrecen számára! – emelte ki Széles Diána alpolgármester.

Debreceni Hajdú Táncegyüttes

Nagyon fontos, hogy a Debreceni Hajdú Táncegyüttes munkáját segítsük, ezért az együttes idei működési költségeit teljes egészében átvállalja az önkormányzat, mely 5 millió forintot jelent a költségvetésből.

Örömmel hallottam, hogy ilyen nagy segítséget kapunk, hiszen az alapítványoknak a szakmai fejlődés mellett kulcskérdés az is, hogyan oldja meg működésének fenntartását. Elmondhatom, hogy az együttesnél töltött 25 év alatt ez a legnagyobb dolog, amit kaphattunk – mondta Tiszai Zsuzsa, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes vezetője.

Az ilyen jellegű hozzájárulás lehetővé teszi a civil szervezetek számára, hogy a kitűzött céljaik elérésére nagyobb energiát fordítsanak.

Civil, Ifjúsági, Sport és Kulturális Alap

A Civil, Ifjúsági, Sport és Kulturális alap terhére 2018-ban 97 szervezettel kötöttünk támogatási szerződést 33 millió forintos összegben.  Erre a célra 2019-ben 38 550 000 forintot különítünk el, ami 5 550 000 forintos növekedést jelent a múlt évhez képest.

2018-ban is jelentős önkormányzati támogatásban részesültek a debreceni alapítványok, így többek között az Alföld Alapítvány (10 millió Ft), a Debreceni Hajdú Táncegyüttesért Alapítvány (1,5 millió Ft, amely év közben jelentősen emelkedett 4,4 millió forintra), az Őrváros Debrecen Közalapítvány (5 millió Ft) és a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány (2,5 millió Ft).

Az alapítványok 2019-ben is számíthatnak az önkormányzat hasonló mértékű támogatására, sőt a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány támogatására idén 2 millió forintot terveztünk, szemben a tavalyi 800 000 forinttal.

Az önkormányzat egyes, kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatainak civil és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében tesz eleget. Az összesen 41 millió Ft támogatásból három civil szervezet, a Refomix Nonprofit Kft., a Forrás Lelkisegítők Egyesülete és a Héra Egyesület részére összesen 36 millió Ft támogatást nyújtottunk feladataik ellátásához. A támogatott szervezetek fontos szerepet játszanak a város szociális ellátórendszerében, évek óta kiváló színvonalon látják el feladataikat.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)

A fórum 16 éve kimagasló aktivitással működteti szakmai programjait és együttműködéseit, melynek során jelentős eredményeket ért el. Jelenleg közel 44 tagszervezettel működik a szakmai fórum.

Az önkormányzat többek között fontosnak tartja, hogy a fiatalok biztonságos körülmények között szórakozzanak, ennek feltétele biztosítva legyen városunkban. Debrecen minden évben 500.000 forinttal támogatja a KEF működését, illetve segíti a KEF-et az EMMI által évente meghirdetésre kerülő sikeres pályázat útján. Immár két alkalommal került megszervezésre az ártalomcsökkentő szolgáltatás a Campus Fesztivál partiszínterén. A Campus Fesztivál alatt a fórum három tagszervezetének (Forrás Lelki Segítők Egyesülete, Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Debrecen) szakképzett munkatársai hatékony drogprevenciós és ártalomcsökkentő szolgáltatást valósítottak meg az önkormányzat támogatásával.

Ifjúsági Ház

Szeretnénk idén több figyelmet fordítani a lakosság felől érkező hanghatási problémák megoldására. Az Ifjúsági Házban tavaly 104 rendezvényt tartottak, ami miatt a környékbeli lakók pihenését zavarta. Megoldásként az épület hangszigetelését, klímatechnikai fejlesztését és vízelvezetési problémáinak megoldását összesen 44 millió forint önerőből vállalja az önkormányzat. Bár a teljes költségvetésnek ez kisebb része, mégis fontos számunkra, hiszen a környékbeliek életét könnyíti meg, valamint a felújítást követően több, fiatalokat érintő eseményt tudunk szervezni anélkül, hogy zavarnánk a lakók pihenését.

 

Egészségügyi alapellátás

Az Új Főnix Terv Gondoskodó város programjának keretében az elmúlt két évben bruttó 800 millió forintos uniós forrásból összesen 11 egészségügyi ellátásnak helyet adó ingatlan felújítására kapott támogatást az önkormányzat, melyből 10 már el is készült. Az önkormányzat 2019-től további épületek felújítását valósítja meg.

Az összesen 64 egészségügyi alapellátási körzetet érintő programban a Híd utca 14., a Bajcsy-Zsilinszky utca 32., a Böszörményi út 136. , a Víztorony utca 11., a Szabó Pál utca 61-63., a Füredi út 42., a Szentgyörgyfalvi utca 7., a Cegléd utca 6., az Apafi utca 30., a Jánosi utca 14. alatti háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelők, területi védőnői tanácsadók felújítása szerepelt. A nagysándor-telepi háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelő, védőnői tanácsadó pedig egészségügyi központként működik tovább új helyen, a Pósa utca 1. alatt.

Ezek a fejlesztések – melyekhez közel bruttó 100 millió forint önerőt is nyújtott az önkormányzat lehetővé tették az épületek infrastruktúrájának korszerűsítését, a munkafeltételek javítását, a környezettudatosság, az esélyegyenlőség elvének megvalósítását, az egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférést, új berendezések és eszközök beszerzését.

A Gondoskodó város program folytatásaként újabb épületek felújítását indítjuk el 2019-ben. Teljes egészében korszerűsítjük a Sas utcai, az epreskerti és a Darabos utcai rendelőt összességében csaknem 290 millió forintból. Emellett saját forrásból a Tégláskerti háziorvosi rendelőt 40 millió forintból, a Kassai út 115. alatti orvosi rendelőt és védőnői szolgálatot 30 millió forintból, valamint a Szent Anna utca 11. alatti, fogorvosi ellátásnak helyet adó épület tetőszerkezetét 6 millió forintból újítjuk fel.

Turisztika

2018-ban rekordévet zárt Debrecen a turisztikai területet tekintve, melyet idén szeretnénk tovább erősíteni. Elsősorban a debrecenieknek fejlesztünk, de nagyon fontos a turisták igényeit is kielégíteni, hiszen az elmúlt három évben 40%-kal nőtt az idegenforgalmi adóból származó bevétele a városnak. Úgy döntöttünk, hogy ezt a bevételt teljes mértékben visszaforgatjuk a turizmusba – hangsúlyozta Széles Diána alpolgármester.

Azt szeretnénk elérni, hogy Debrecen ne időszakosan, hanem egész évben, állandó jelleggel minden hétvégén és minden hosszú hétvégén uralja a turisztikai kínálatot. Törekvésünk, hogy állandó programokkal töltsük meg ezeket az időszakokat, ami a debrecenieket és az ide látogató turistákat is szórakoztatja. Ennek érdekében tudatosan tervezzük meg a 2019-es évet. Ezt támogatják azok az infrastrukturális fejlesztések is, melyeket a következő időszakra terveztük.

Nyilvános WC felújítása a főtéren

A főtéri rendezvények komfortosabbá tétele miatt a nyilvános WC-t saját forrásból újítjuk fel, amely 40 millió forintot jelent a költségvetésben.