Idén is lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra

penzek

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve, 2018. évre kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Pályázatot nyújthat be: akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 210 %-át, amely 2017. évben: 59.850.- Ft. (Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2017. évben 28. 500.- Ft/hó.)

A pályázat benyújtása:

A pályázathoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázati kiírás és a kötelező melléklet átvehető a Polgármesteri Hivatalban (Debrecen, Kálvin tér 11. sz. földszinti ügyfélfogadó) a 3. sz. ügyfélszolgálati ablakánál, az Ifjúsági Házban (Debrecen, Simonffy u. 21. sz.) illetve letölthető innen.

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal 2. sz. ügyfélszolgálati ablaknál elhelyezett gyűjtőládába, vagy postai úton, kizárólag zárt borítékban „Bursa Hungarica pályázat” felirattal ellátva, az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapon a kötelező mellékletekkel együtt, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

Postai úton a következő címre: DMJV Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztály (Debrecen, Kálvin tér 11. 4026)

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ megtalálható a www.emet.gov.hu honlapon.

A pályázat elektronikus rögzítésének és az önkormányzathoz történő papíralapú benyújtásának határideje: 2017. november 7. (kedd)

Postai feladás esetén a pályázat beérkezésének legkésőbbi időpontja: 2017. november 7. kedd

Személyes leadás esetén a pályázat benyújtásának legkésőbbi időpontja, helye: 2017. november 7. kedd, 15. 00 óra az Új Városháza földszintjén a 2. sz. ügyfélszolgálati ablaknál elhelyezett „Bursa Hungarica pályázat” felirattal ellátott gyűjtőláda

A PÁLYÁZAT TÍPUSAI

„A”

A pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

(Kérjük, hogy a formai hibák elkerülése érdekében használja az általunk ajánlott mellékleteket!)

„B”

A pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézménykeretében teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Mellékletek, pályázati kiírás >>

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*